Missie & visie

HomeMissie & visie

MISSIE EN VISIE BBC

 

Het fundament voor BBC

De missie geeft aan wat ons bestaansrecht is en de visie wat we willen zijn. Deze zijn overigens ongewijzigd gebleven. Onze kernwaarden geven aan wie we zijn, waarvoor we staan, waarin we geloven en wat ons verbindt. Van daaruit worden zaken verder uitgewerkt, zoals strategische doelen en dit jaarplan. Op basis van de strategische doelen wordt het verkoopplan opgesteld, waardoor we weten hóe de doelen vanuit het jaarplan qua verkoop moeten worden gerealiseerd. Dit wordt iedere maand gemeten en waar nodig bijgestuurd.

 

Wat is onze missie en visie en wat zijn onze kernwaarden?

MISSIE:

BBC borgt de kwaliteit, planning en het budget voor het (bouw)project en geeft adviezen aan de klant. Dit doen we met hooggekwalificeerde mensen, die meerdere functies kunnen vervullen. Zij werken zelfstandig volgens de processen van BBC, die richtlijn zijn voor hen om alles binnen de GOTIK kaders te kunnen leiden. Ons doel is om de klant maximaal te ontzorgen, waar mogelijk zullen we extra service verlenen. Enthousiaste klanten vinden en behouden is ons streven.

 

VISIE:

BBC is een groeiend landelijk projectmanagementbureau dat de ontwikkelingen in de markt goed weet te vertalen in diensten met toegevoegde waarde voor de klant. Om de klant maximaal van dienst te zijn zetten we projectteams in die meerdere functies vervullen. We bieden geen mensen, maar oplossingen voor de klant. We bouwen graag een band op met onze klanten en streven naar langdurige samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van onze dienstverlening is uitzonderlijk hoog terwijl onze tarieven scherp zijn.

 

KERNWAARDEN:

Wij, medewerkers van BBC, zijn betrouwbaar en willen toegevoegde waarde leveren voor de klant. We willen een hoge kwaliteit van onze dienstverlening (blijven) verzorgen. We zijn proactief en betrokken, wij willen onze dienstverlening blijven verbeteren. Dit is gericht naar zowel project, klant als BBC Bouwmanagement.