Missie & visie

HomeMissie & visie

Missie:

BBC begeleidt bouwprojecten in voorbereiding, maar vooral tijdens de uitvoering met zeer profes­sionele en betrokken mensen met een hoog kwaliteitsbesef en zelfdiscipline. Als organisatie luis­teren we naar de klanten, weten hen te ontzorgen en verrichten gratis extra diensten binnen de gestelde uren. Wij durven buiten onze kaders te denken en te doen en stellen het belang van de klant bovenaan zolang dit het bedrijfsbelang niet schaadt. Door onze kennisdeling en ondersteuning vanuit het management weten we complexe projecten (qua techniek en/of processen) met een hoge klantentevredenheid af te ronden.

Visie:

BBC is een projectmanagementbureau, met landelijke dekking, dat projecten in alle bouwsectoren begeleidt voor beleggers, opdrachtgevers, adviseurs en aannemers van bouwprojecten. We zijn een veelzijdige partner die namens onze opdrachtgever zorgt dat projecten worden afgerond, waarbij de tevoren gestelde kaders met betrekking tot Geld Organisatie Tijd Informatie en Kwaliteit als minimum gelden. Wij zijn pas tevreden als de klant enthousiast is over BBC.

Wij willen voor onze klant een adviseur zijn voor lange termijn, we zijn daarom bereid risico te dragen en investeringen te doen ten behoeve van de klant. Onze marktpositie is consistent doordat we de kwaliteit van onze diensten als hoogste prioriteit houden, waarbij we marktconforme prijzen hanteren.